• slide-01
 • slide-02
 • slide-03slide03
 • slide-04slide04
 • slide-05
 • slide-06
 • شکر خام وارداتی ما از بهترین مزارع نیشکر برزیل، بزرگترین تولید کننده شکر جهان به دست می‌آید.
 • شکر سفید شرکت صادراتی زرین در کارخانه‌های شکر شاهرود و قند نیشابور، با تصفیه شکر خام وارداتی یا فرآوری چغندر قند کشت شده در مزارع داخل کشور تولید می‌شود.
 • شکر خام که به دلیل داشتن ناخالصی‌های مختلف رنگ است، پس از تصفیه به بلورهای شکر سفید تبدیل می‌شود.
 • بلورهای شکر سفید حاصل از تصفیه شکر خام یا فرآوری چغندر قند به صورت فله‌ای یا بسته‌بندی شده به بازار عرضه می‌شود.
 • برنج وارداتی شرکت در مزارع برنج هندوستان کشت شده‌اند.
 • بهترین انواع ذرت کشت شده در قاره آمریکا برای مصرف کارخانجات داخلی تهیه و وارد می‌شود.