اخبار سویا
روند تغییر قیمت شکر تا پایان روز جمعه، 05 دسامبر 2014
روند تغییر قیمت شکر تا پایان روز جمعه، 28 نوامبر 2014
احتمال افت تولید شکر تایلند از اوج بی‌سابقه هم‌زمان با آسیب دیدن بازدهی مزارع در نتیجه خشک‌سالی
افت ذرت آمریکا و رشد دیرهنگام سویا
 3
عقب‌نشینی ذرت هم‌زمان با ارزیابی مسأله اوکراین و دورنمای عرضه از جانب سرمایه‌گذاران
بیشترین افزایش سویا در چهار هفته به دلیل تقاضای چین؛ افت ذرت
پیش‌بینی رسیدن صادرات برنج باسماتی هند به رقم بی‌سابقه 4 میلیون تن در سال مالی 14-2013
افزایش سویا به بالاترین قیمت دو ماهه به دلیل پیش‌بینی تقاضا برای محصول آمریکا
کند شدن تولید شکر در برزیل با نزدیک شدن عملیات نیشکرکوبی به پایان خود
 5.1     14-2013
افت سویا برای نخستین بار در شش روز به دلیل افزایش عرضه