اخبار شکر
روند تغییر قیمت شکر تا پایان روز جمعه، 06 فوریه 2015
روند تغییر قیمت شکر تا پایان روز جمعه، 23 ژانویه 2015
روند تغییر قیمت شکر تا پایان روز جمعه، 16 ژانویه 2015
رشد 1.8 درصدی به دلیل خرید در قیمت‌های پایین و تقاضای صادراتی
تثبیت وضعیت شکر به دلیل رئال برزیل
پیش‌بینی تجارت جهانی 42.6 میلیون تن در سال 2015 از جانب USDA
پیش‌بینی تولید جهانی 475.5 میلیون تن برنج سفید شده در سال 15-2014 از جانب USDA
رشد ذرت و سویا به دلیل تقاضای صادراتی
افت شکر به دلیل ذخایر فراوان
بزرگترین افت سالیانه سویا در طول یک دهه به دلیل محصول فراوان
اوج گرفتن سویا
روند تغییر قیمت شکر تا پایان روز جمعه، 19 دسامبر 2014