کد QR مطلبدریافت صفحه با کد QR

گزارش‌های مالی

1 آبان 1391 ساعت 5:26گزارش‌های مالی و گزارش‌های هیأت مدیره به مجمع صاحبان سهام
سال 1391:

گزارش سال مالی منتهی به 30 اسفند 1390 (حسابرسی شده)
گزارش هیأت مدیره به مجمع سال 1390

سال 1390:

گزارش سال مالی منتهی به 30 اسفند 1390 (حسابرسی شده)
گزارش هیأت مدیره به مجمع سال 1390

 کد مطلب: 25

آدرس مطلب :
https://www.zarrinco.com/fa/news/25/گزارش-های-مالی

شرکت بهشهر زرین
  https://www.zarrinco.com