تاریخ انتشار :يکشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۷ ساعت ۰۲:۴۷
جالب است ۰
خداوند را در همه حال ناظر بر اعمال و رفتار خویش دانستن. احترام به قوانین و ضوابط سازمانی و رعایت آنها. حضور به موقع در محل كار و رعایت وقت شناسی در برخورد با همكاران و ارباب رجوع  خوش‌رویی و متانت رفتار نسبت به همكاران و مراجعان. انجام وظایف به صورت موثر و كارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانین و مقررات سازمانی. صداقت در كردار، گفتار، رفتار. حفظ اسرار و عدم ارائه اطلاعات محرمانه شرکت به دیگران. وفاداری و احساس مسئولیت نسبت به سازمان، و دفاع از حریم شركت در جامعه. داشتن وجدان كاری و بكاربردن تمام سعی و توان خود برای انجام وظائف محوله. مقابله با شایعه سازی و پرهیز از تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی كه صمیمیت و اعتماد میان كاركنان را تضعیف نماید. رعایت نظم، انضباط و آراستگی در محیط کار. پرهیز از اخذ هرگونه هدایای نقدی و غیرنقدی از سوی افراد و طرفهای تجاری و مرتبط با شرکت  ممنوعیت استفاده از دخانیات در محل كار. رعایت دستورات و راهنمائی‌های مقامات ارشد. اعتماد و احترام متقابل میان همکاران. زمان گذاری فعالیت ها و انجام آن بر اساس زمان پیش بینی شده. استفاده از پوشش متناسب با عرف و فرهنگ جامعه براساس دستور العملهای ارشادی.  مشاركت فعال در پیشبرد امور شركت، تعهد به فعالیت‌های شرکت. پذیرای نقد و انتقادات سازنده  رعایت نظم و سلسله مراتب اداری در حیطه وظایف مدون. تصمیمات با تدبیر و در چارچوب قانون  تلاش مستمر و مداوم در جهت افزایش دانش و معلومات شغلی  انتقال دانش و تجربیات همکاران به کارکنان جدید.  
https://zarrinco.com/vdciczaq2t1av.bct.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما