شرکت بهشهر زرین | شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین 4 دی 1400 ساعت 11:14 https://www.zarrinco.com/fa/news/696/بازرگانی-حوزه-بین-الملل -------------------------------------------------- عنوان : بازرگانی در حوزه بین الملل -------------------------------------------------- متن : از قدم های اولیه فرایند بازرگانی، مطالعه بازار آن کشور و شناسایی بازیگران اصلی آن حوزه می باشد. شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین نیز بر اساس شاخص های علمی و تحقیقات تکمیلی، فعالیت های بازرگانی خود را با اولویت در کشورهای همسایه و کشور های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا شکل می دهد.