شرکت بهشهر زرین | شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین 5 آبان 1392 ساعت 11:32 https://www.zarrinco.com/fa/news/384/صادرات-212-786-تن-برنج-پاکستان-سپتامبر-2013 -------------------------------------------------- عنوان : صادرات 212,786 تن برنج از پاکستان در سپتامبر 2013 -------------------------------------------------- پنج‌شنبه، 24 اکتبر 2013 - بر اساس آمار مقدماتی اداره آمار پاکستان، صادرات برنج این کشور در سپتامبر 2013 با رسیدن به 212,7876 در این ماه که 16 درصد نسبت به 182,805 تن صادرات ماه اوت 2013 و 45 درصد نسبت به صادرات 146,179 تن سپتامبر 2012 بیشتر بود، دوباره احیا شد. متن : صادرات برنج باسماتی پاکستان در سپتامبر 2013 به 55,103 تن افزایش یافت که 25 درصد نسبت به 44,221 تن صادرات ماه پیش و 28 درصد نسبت به 42,892 تن صادرات برنج باسماتی سپتامبر 2012 بیشتر بود. صادرات برنج غیرباسماتی در سپتامبر 2013 نیز به 157,683 تن افزایش یافت که حدود 14 از صادرات 138,584 تنی اوت 2013 و 53 درصد از صادرات 103,287 تنی سپتامبر 2012 بیشتر بود. مجموع صادرات برنج پاکستان در سه‌ماهه نخست سال مالی 14-2013 (ژوئیه تا ژوئن) در حدود 688,155 تن بود که 40 درصد بیشتر از صادرات 492,144 تنی مدت مشابه سال مالی قبل بود. کل صادرات برنج پاکستان در سال مالی 13-2012 به 3.1 میلیون تن رسید که 14 درصد کمتر از صادرات 3.62 میلیون تن برنج در سال مالی 12-2011 بود.