اخبار عمومی
ثبت بالاترین قیمت 6.5 ماه گذشته شکر خام
بازگشت روند نزولی شکر در نیویورک هم‌زمان با پیدایش مازاد
کاهش برآورد تولید شکر استرالیا به دلیل محدود شدن بازدهی در اثر سندرم کانوپی
 2
افت قراردادهای آتی ذرت به پایین‌ترین سطح سه هفته به دلیل پیش‌بینی آب و هوا
افزایش سویا و ذرت به دلیل تهدید ناشی از آب و هوای گرم برای محصول آمریکا
پیش‌بینی چهارمین سال متوالی مازاد در بازار شکر از جانب ISO
بیشترین رشد سویا در 13 ماه به دلیل دورنمای محصول آمریکا
افزایش پیش‌بینی برداشت ذرت و سویای آمریکا از جانب لن‌ورث
افت ذرت هم‌زمان با افزایش پیش‌بینی محصول بی‌سابقه به دلیل آب و هوای خنک در آمریکا
 26
افزایش دورنمای تولید ذرت و سویا در آمریکا از جانب لن‌ورث