اخبار عمومی
افزایش قیمت شکر به دلیل میزان بی‌سابقه محموله در انتظار بارگیری در بندر برزیل
افزایش قیمت نفت خام به دلیل مسائل هسته‌ای ایران: کالاها در پایان روز
مطالعه جدید نشان می‌دهد که نه شربت پرفروکتوز ذرت (HFCS)، نه شکر معمولی، میزان چربی کبد را در شرایط واقعی افزایش نمی‌دهند
محصول قابل توجه و سیاست‌های دولت عامل احیای کارخانجات تولید اتانول از شکر در برزیل
افزایش واردات شکر هند به دلیل کاهش قیمت ناشی از مازاد عرضه
افزایش قیمت سویا به بالاترین مقدار پنج هفته گذشته به دلیل بیشترین حجم فعالیت روغن‌کشی‌های آمریکا از سال 2010 به بعد
بیشترین افزایش قیمت کالاها طی دو هفته پس از انتشار آمار چین
تعدیل پیش‌بینی صادرات سویای اوکراین
کاهش قیمت ذرت به پایین‌ترین میزان سه هفته گذشته به دلیل کم شدن صادرات آمریکا
گسترش زیان سویا هم‌زمان با تقویت محصول آمریکا و برزیل در اثر آب و هوا
افزایش سویا برای دومین روز به دلیل تقاضای صادراتی
کاهش پیش‌بینی سویای جهان و افزایش دورنمای ذرت جهان از جانب لن‌ورث